Valutahandel

Tjen dine penge på online valutahandel ellerforex trading som er den engelske betegnelse.
Forex trading eller valutahandel er samtidig udveksling af et lands valuta med et andet lands valuta. Valutahandel tilbyder online handelsplatforme til personer, som ønsker at spekulere i valutakurserne mellem to valutaer. Dette indebærer, at valutahandleren køber eller sælger én valuta og køber en anden i forventning om at genere en fortjeneste, når valutakurserne ændrer sig til valutahandlerens fordel, som et resultat af forskellige begivenheder rundt omkring i verden.

På valutamarkedet handles større daglige volumener end på noget andet marked. Valutamarkedet er åbent døgnet rundt, fem dage om ugen. Dertil kommer, at valutamarkedet er det største finansielle marked I verden med en daglig volumen på over USD $1,4 billioner, der skifter hænder mellem købere og sælgere over hele verden. Valutamarkedet er uden tvivl et af de mest spændende handelsmarkeder. Skønt valutahandel i sagens natur overordnet set styres af regeringerne (centralbankerne) og finansielle institutioner (bankerne), har de teknologiske fremskridt, herunder internettet, medvirket til, at det er blevet lettere for alle at deltage i handlen på valutamarkederne og deltage i handlen online gennem mellemmænd.

På valutamarkedet kan man købe eller sælge valuta mod en anden valuta. Når man køber en valutakurser har man en “lang” position i den valuta, og når man sælger en forex valuta har man en ”kort” position i den valuta. I takt med at værdien på en valuta stiger eller falder i forhold til hinanden, kan valutahandlere beslutte at købe eller sælge for at generere en fortjeneste, eftersom dette er formålet med en valutahandel. Det er forholdsvis enkelt at handle på valutamarkedet, og mekanismerne på valutamarkedet er stort set identiske med markedsmekanismerne på andre markeder.

På grund af symmetrien i en valutatransaktion vil en valutahandler altid samtidigt have en “lang” position i en valuta og en “kort” position i en anden. En ”åben” position er en igangværende position. Så længe positionen er åben, vil dens værdi svinge i takt med valutakurserne på markedet. For at lukke en position køber eller sælger man det modsatte af sin position (samme valutapar). Hvis man for eksempel er gået lang i valutaparret EUR/USD, kan man lukke denne position ved samtidigt at gå kort i en EUR/USD-kontrakt (til den aktuelle kurs).

Valutakurser angives for valutapar, f.eks. EUR/USD eller USD/JPY. Den første valuta i et valutapar kaldes basisvalutaen (“base currency”), og den anden valuta kaldes den variable valuta (“counter currency” eller “quote currency”). Basisvalutaen er grundlaget for køb eller salg. Køber man for eksempel EUR/USD, køber man EUR (og sælger samtidigt USD). Rki lån Handlen er indgået i forventning om, at EUR stiger i forhold til USD.

Prøv en gratis Demo konto hos