CFD Forex

En forex CFD er en kontrakt mellem to parter, hvor sælger indvilger i at betale køberen den forskel, der kan være på en valutakurs fra kontrakten indgås til et givent tidspunktKøberen profiterer ved, at valutakursen stiger i perioden, mens sælger profiterer ved et kursfald. Det betyder, at man som forex CFD investor kan lave profit på to måder. Nemlig at købe en CFD i en valuta, hvis man forventer, at værdien på denne vil stige eller sælge hvis man forventer at valutakursen vil falde. Forex CFDer anvendes ofte som et supplement til anden handel og er nyttige til at udjævne risiko.

Fordele

  • Marginhandel – Investor behøver ikke, at betale hele det investerede beløb, og kan nøjes med blot at betale en mindre del af det investerede beløb.
  • Høj gearing – Muligheden for en høj grad af gearing er særdeles stor i forex CFDer og kan nå helt op i forholdet 500:1, hvilket betyder at antallet af enheder, investor kan handle, øges.
  • Basispris – Den pris, som en Forex CFD handles til, bliver basisprisen, som værdien måles ud fra. Det betyder at investor udelukkende bliver påvirket af om valutakursen er over eller under kursen på tidspunktet for kontraktens indgåelse.
  • Hedging – Investorer kan opnå store gevinster ved forex CFDer, også når kursen er nedadgående.

Ulemper

  • Overhandel – Nem adgang og lav initial indbetaling til investeringen, kan føre til overdreven handel.
  • Salg med tab – Market maker (investeringsbank) kan forsøge, at påvirke investor til at sælge til et tab.
  • Ineffektiv handel – Manglende timing i forex CFD handel pga. manglende overvågning samt muligheden for høj gearing medfører risiko for store tab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *