CFD Handel

CFD handel

CFD står for Contract for Difference eller på godt gammeldags dansk en differencekontrakt. En CFD er en måde, at spekulere i svingninger på:

 1. Aktier (f.eks. Vestas, Carlsberg, Bank of America og/eller General Electrics) og aktieindeks (f.eks. Københavns Fondsbørs, C20 eller amerikanske Nasdaq)
 2. Råvarer (fx. guld, sølv, olie osv.) og råvareindeks
 3. Valutaer

En CFD handles mellem dig og en CFD-udbyder, som for eksempel eToro, AVAFX eller Plus500. Kendetegnende for disse udbydere er, at de udbyder brede finansielle pakker, hvori du kan spekulere i valuta, råvarer og aktier.

CFD trading er handel med et syntetisk produkt (derivat), hvilket vil sige, at der ikke køber en rigtig aktie – hvad dertil hører af stemmeberettigelse, afkast etc. – men laver en kontrakt med en aftale om at afregne differencen mellem aftalekursen og markedskursen. Det vil sige, at man laver en aftale med udbyder om, at difference mellem den kurs som man har aftalt og den faktiske kurs på afregningstidspunktet skal afregnes mellem de to parter.

Handelsmuligheder inden for CFD

Når du handler med CFD er der grundlæggende to positioner: du kan købe eller sælge.

 • CFD trading mulighed 1: Køb. Hvis du vælger at købe en aktiv (eller et andet aktiv) tjener du penge når aktien/aktivet stiger. I fagsprog kaldes dette at gå “lang” i markedet.
 • CFD trading mulighed 2: Sælg. Hvis du vælger at sælge et aktiv, tjener du penge hvis aktivet falder i værdi, da du derefter kan sælge aktivet tilbage til en lavere pris, end du købte det for. Det omvendte udfald sker hvis aktivet stiger i værdi, da du derefter skal sælge det tilbage, for flere penge, end du købte det for.Det er denne mulighed for at lukrere på et faldende aktiemarked, der har gjort mange investorer interesseret i denne form for handel. I fagsprog kaldes dette at gå “kort” i markedet (eller at shorte).

Fordele og ulemper ved CFD handel

Den store fordel ved CFD handel er muligheden for at tjene store penge med et relativt lille indskud. De kan på de fleste CFD handelsteder handle for mere end du har stående i dit depot, hvilket øger dine muligheder for den store gevinst. På samme måde som der kan tjenes mange penge på CFD med en relativt begrænset investeringsramme, er der en større risiko for at tabe sin investering på CFDer, da den samlede værdi af handlen er væsentligt større end det indskud, som man har stående hos sin broker. Det giver sig selv, at jo højere gearing jo større mulighed for gevinst og jo større mulighed for at tabe penge.

Fordele

 • Marginhandel
 • Høj gearing
 • Basispris
 • Hedging

Ulemper

 • Overhandel
 • Salg med tab
 • Ineffektiv handel

Hvis du ikke er blevet skræmt af CFD handel, kan du prøve kræfter med trading-formen hos blandt andre eToro eller Forex Yard. Da der ikke findes en fast standard for CFDer anbefaler vi, at du sætter dig ordentligt ind i vilkårene inden du starter med at handle CFDer.

Historien om CFD

CFDer er et ret nyt finansielt produkt. Det blev opfundet i London i 1990erne, og blev populære i takt med at investeringer på nettet blev udbredt. CFDs minder på mange områder om spread betting (som du kan læse mere om her på ForexValutahandel), men er mere udbredt uden for UK end spread betting er.

I dag bliver CFD markeder reguleret efter nogenlunde samme vilkår som andre udbydere af finansielle produkter, bl.a. med hensyn til skrappe regler for insiderhandel.

Fordele ved CFDer i forhold til aktiehandel

 • Mulighed for at handle 2.000+ forskellige individuelle CFDer og 20+ indeksbaserede CFDer på børser i hele verden
 • Ingen gebyrer
 • Handel i realtid
 • Få øjeblikkelig adgang til de globale aktiemarkeder med et enkelt klik med indeksbaserede CFD’er
 • Mulighed for at geare investeringer op til 20 gange (også kendt som marginhandel – bemærk det  også øger risikoen betragteligt)

Aktier

En del af bestanden er den mindste enhed af ejerskab i en virksomhed. Hvis du ejer en andel af en virksomheds lager, er du medejer af virksomheden.

Du har ret til at stemme på medlemmer af bestyrelsen og andre vigtige spørgsmål, inden selskabet. Hvis virksomheden distribuerer overskud til aktionærerne, vil du sandsynligvis modtage en forholdsmæssig andel.

Kort om aktier

Aktiers ”pålydende værdi” kan være et hvilket som helst beløb f.eks. 5, 10, 20, 50, 100 eller 1.000 kr. Aktiers ”kurs” fortæller, hvor meget man skal betale for en aktie. Kursen på aktier kan svinge meget, da den er afhængig af hvordan virksomheden klarer sig. Kursen fastsættes dagligt på fondsbørsen på basis af udbud og efterspørgsel efter aktien, og kan derfor både påvirkes af fundamentale ændringer i virksomhedens forhold og af stemninger i aktiemarkedet, dvs. hos købere og sælgere af aktierne.

Likviditet

Likviditet er udtryk for en virksomheds evne til at betale på kort sigt. God likviditet dækker altså over en høj evne til at købe. Man bruger også udtrykket likvide midler om den aktuelle  kassebeholdning.

Aktieselskaber bør selvsagt have en likviditet, der er høj nok til at kunne drive virksomheden. Dog ikke så høj at den bremser afkastet. Likviditeten kan øges ved hjælp af lån og sænkes gennem investeringer.

Forex investering

Før i tiden var det besværligt at foretage sine investeringer. Alt handel med værdipapirer, råvarepapirer, valutakurser og meget andet skulle foregå igennem investorens bankrådgiver eller den investeringsforening, som investoren var tilknyttet. Med Internettets tilstedeværelse er det blevet meget lettere, at foretage sine investeringer igennem en af de mangle mæglere, der tilbyder deres investeringsservice online. Investeringer på internettet har gjort det lettere og muligt for flere, at investere på et af de mange mulige investeringsmarkeder.

På Internettet kan du i dag investeringe i bl.a.:

 • Valutahandel / forex
 • Råvarer som guld, sølv, kobber og olie
 • Aktier
 • Obligationer
 • Ejendomme

Hvad er investeringer?

En investering betyder, at man sætter penge ind i noget, med håb om at opnå profit. Mere specifikt er investeringer engagement i penge eller kapital til køb af finansielle instrumenter eller andre aktiver, for at få rentable afkast i form af renter, indkomst (i form af udbytte), eller påskønnelse (kapitalgevinst) af instrumentet.

Hver gang en person foretager en investering, foretager han/ hun samtidig en opsparing og vælger derved at udskyde forbrug.

Investeringer kræver omtanke og at den enkelte investor sætter sig ordentligt ind i området inden investeringen foretaget. Netop viden (eller i det mindste fornemmelse), er vigtigt indenfor online Investeringer, da investeringer på internettet oftest foretages uden rådgivning fra finansielle fagfolk. Det er i forbindelse med alle former for investeringer – også via Internettet – værd at bemærke, at enhver investering er forbundet med en vis risiko, og at investeringens risikoniveau som regel er tæt forbundet med muligheden for profit.


Pas på, når du investerer på internettet

Internettet har altså givet investorer mulighed for at investere 24 / 7, og det indenfor værdipapirhandler med stort set alt og uden de store gebyrer som mange banker tager for deres rådgivning.

Men internettet er ikke ufejlbarligt, og det er vigtigt at sikre sine oplysninger ordentligt.

Den offentlige amerikanske side OnGuard Online har en række gode råd om online investeringer:

 • Beskyt altid dine adgangskoder til online investering konti, og undgå at dele dem med andre på Internettet, via e-mail eller på telefonen.
 • Beskyt din computer ordentligt. Brug anti-virus- og anti-spyware-software  – og sørg for at sikkerhedssoftwaren er up-to-date.
 • Undgå at bruge offentlige eller andre delte computere når du logger dine finansielle online konti. Og vær varsom med hvilke trådløse netværk du benytter, når du handler på dine online investeringskonti.
 • Tro ikke på alt du læser i online nyhedsbreve, investering blogs, forums og wikipedia artikler. Bedragere sender ofte urigtige oplysninger rundt Internettet, for at få dig til at foretage uhensigtsmæssige ting.
 • Sørg for at den hjemmeside du bruger som mægler er reguleret af Finanstilsynet i Danmark og/eller EU.